Էլմիրա Բախշինյան

Էլմիրա Բախշինյան

Այլ դրամաշնորհառու

Կոռուպցիայի հետազոտության տվյալները վերլուծող դրամաշնորհառուներ

Հանրային կարծիքի առաջնորդները դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում