Թամարա Սահակյան

Թամարա Սահակյան

Ֆինանսների կառավարիչ (Smart MT)