Լենա Մամիկոնյան

Լենա Մամիկոնյան

Այլ դրամաշնորհառու

2017

Հետազոտական դրամաշնորհ՝ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում

Լենան ավարտել է Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնը 2013 թ.-ին (Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և Տեխասի Էյ & Էմ համալսարանի հետ համատեղ ծրագիր) Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն մասնագիտությամբ՝ ստանալով մագիստրոսի աստիճան: Ներկայումս նա աշխատում է ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միությունում՝ որպես ծրագրերի ղեկավար: Միևնույն ժամանակ նաև աշխատում է Ագրոբիզնեսի հետազոտության և կրթության միջազգային կենտրոնում (ԱՀԿՄԿ)՝ որպես հետազոտող և դասախոսի օգնական: Նախկինում աշխատել է «Բիո-ջեռուցման լուծումների հետազոտողներ» ՀԿ-ում՝ որպես հետազոտող, և «Ներսիսյան և ընկերներ» ՍՊԸ-ում՝ որպես տնտեսագետ: Մասնակցել է մի շարք մասնագիտական վերապատրաստումների և համաժողովների՝ որպես խոսնակ:

Մասնակցություն ՏԻՄ համայնքի
ղեկավարի ընտրություններին. ազդող գործոններ: Լենա Մամիկոնյան

Ներկայացում