Լիանա Մխիթարյան

Լիանա Մխիթարյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2008/2009թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Դեպի արդյունավետ հանրային ծառայությունների մատուցման ոլորտ. խմելու ջրի ծառայության օրինակ