Հասմիկ Հովհաննսյան

Հասմիկ Հովհաննսյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Երկքաղաքացիության ազդեցությունը Հայաստանում աղքատության կրճատման վրա | Կարծիքներ