Հերմինե Կարապետյան

Հերմինե Կարապետյան

Այլ դրամաշնորհառու

2016

Հետազոտական դրամաշնորհ՝ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում

Շտոմպկայի հետքերով. թափանցիկ գործունեությունը՝ որպես ՏԻՄ-երի հանդեպ հանրային վստահության աղբյուր