Հորթըն Բիիբի–Սենթըր

Հորթըն Բիիբի–Սենթըր

Խորհրդի անդամ

«Եվրասիա» հիմնադրամ