Մանե Ադամյան

Մանե Ադամյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2015թ.

Մանե Ադամյանը Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների աստիճան է ստացել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի և Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության բակալավրի աստիճան՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. լեզվագիտական համալսարանի կողմից: Մինչ ՀՌԿԿ-Հայաստանի դրամաշնորհային ծրագրին մասնակցելը Մանեն աշխատել է «Գլոբինգ» ՓԲԸ-ում՝ որպես Հետազոտող և որակի վերահսկման բաժնի մասնագետ: