Մարիամ Առաքելյան

Մարիամ Առաքելյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2015թ.

Մարիամ Առաքելյանը Քաղաքագիտության բակալավրի և մագիստրոսի («Տարածաշրջանային քաղաքականություն» մասնագիտացմամբ) աստիճաններ է ստացել Երևանի պետական համալսարանի կողմից: Նա փորձուսում (պրակտիկա) է անցել ՀՀ կառավարության՝ ԱԺ հետ կապերի վարչությունում: Մարիամի հետազոտական հետաքրքությունները ներառում են Հարավային Կովկասի քաղաքական գործընթացները՝ հատկապես հակամարտությունների կագավորումն ու էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը: