Մարիամ Մարտիրոսյան

Մարիամ Մարտիրոսյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Տղամարդկային օրինակելի կերպարի պակասը Հայաստանի դպրոցներում և դրա ազդեցությունը առնականության մասին պատանիների պատկերացումների վրա