Մխիթար Գաբրիելյան

Մխիթար Գաբրիելյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հայկական ընտանիքն անցումային շրջանում. մարդաբանական և մշակութային հեռանկարները (ամբողջական աշխատություն)