Յուլիա Անտոնյան

Յուլիա Անտոնյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2009/2010թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հայկական մտավորականությունն այսօր և վաղը. Ինքնությունը, կացութաձևը, սոցիալ-կրթական գործընթացին մասնակցության ձևերը և տեսակները