Նազիկ Գաբրիելյան

Նազիկ Գաբրիելյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հայաստնի Հանրապետության Շիրակի մարզի բնակչության միգրացիան | Հոդվածներ | Տեղեկագիր