Շուշան Ղահրիյան

Շուշան Ղահրիյան

ԵՊՀ կրթաթոշակառու

2016

Շուշան Ղահրիյանը Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի «Միգրացիայի և կոնֆլիկտների ուսումնասիրություններ» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտ է: Ուսումնառության տարիներին ներգրավված է եղել մի շարք հետազոտական աշխատանքներում: Ներկայում Շուշանն աշխատում է որպես հետազոտող ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնում: 2014 թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսներին Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնի կողմից ստացած դրամաշնորհով մասնակցել է «Կանայք ռազմական ոլորտում» հետազոտության իրականացմանը: 2015-2016 ուս. տարիների ընթացքում եղել է Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ: Մասնակցել է մի շարք գիտաժողովների և սեմինարների՝ որպես զեկուցող: Գիտական հետաքրքրություններն ընդգրկում են սոցիալական շարժումները, փախստականների հիմնահարցերը, սոցիալական օտարման հիմնախնդիրները, ինտեգրացիոն խնդիրները: 2015 թվականին ստացել է կրթաթոշակ ՀՌԿԿ-Հայաստանի կողմից՝ թեզի դաշտային աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով:

Մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Սիրիահայ ներգաղթյալների սոցիալական օտարման հիմնախնդիրը Հայաստանում. սոցիոլոգիական վերլուծություն»: