Սամվել Հովհաննիսյան

Սամվել Հովհաննիսյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2015թ.

Սամվել Հովհաննիսյանը իր բակալավրի և մագիստրոսի աստիճանները ստացել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետից՝ համապատասխանաբար Կառավարում և Ֆինանսական կառավարում մասնագիտացումներով: Այժմ նա նույն համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ է:
Հայաստանի ՊրոԿրեդիտ բանկում որպես Բիզնես հաճախորդների խորհրդատու և Եվրոպական ներդրումային բանկում որպես փորձնակ վերապատրաստվելուց հետո, Սամվելնը այժմ աշխատում է իր գիտահետազոտական հմտությունները զարգացնելու ուղղությամբ: