Վանուհի Մնացականյան

Վանուհի Մնացականյան

Ավագ դրամաշնորհառու

Սոցիալական քաղաքականության փոփոխություններ. Օպտիմալ նվազագույ աշխատավարձի սահմանաումը Հայաստանում

Վանուհի Մնացականյանը և Ռուզաննա Գաբրիելյանը ուսումնասիրում են Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձի օպտիմալ մակարդակի սահմանման համակարգը: Ավելի մանրամասն նրանց հետազոտությունն այն մասին է, թե արդյոք համակարգը պետք է փոխվի և եթե այո, ապա ինչու և ինչպես պետք է դա կատարվի: Նվազագույն աշխատավարձը շատ կարևոր է աղքատության դեմ պայքարի առումով, բացի այդ այն նաև աջակցում է աշխատաշուկային: Նրանց մեթոդաբանությունը կընդգրկի որակական և քանակական էկոնոմետրիկ վերլուծություններ, ինչպես նաև տվյալների հավաքագրում: Նրանք ակնկալում են, որ արդյունքները ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Ֆինանսների նախարարության և այլ կազմակերպությունների համար կծառայեն որպես վերլուծական աղբյուր: