Վարդան Հարությունյան

Վարդան Հարությունյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2017

Վարդան Հարությունյանը ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա բաժինը՝ ստանալով բակալավրի աստիճան։ Այժմ սովորում է ԵՊՀ-ի ռիսկերի կառավարման բաժնի մագիստրատուրայում։ Նրա գիտական հետաքրքրությունների հիմնական շրջանակը վիճակագրական ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ուսումնասիրություն է։ Ի հավելումն նա մասնակցել է Kaggle/Driven data առցանց մրցույթներին: Ներկայումս Վարդանը հետազոտություն է կատարում «Ֆինանսական ակտիվների գնահատումը մեծ տվյալների մեթոդներով» թեմայի շրջանակներում։

Էլ. հասցե v.harutyunyan@crrc.am