Քենդրա Դիաս

Քենդրա Դիաս

Միջազգային դրամաշնորհառու

2014

Քենդրա Դիասը վերջերս է ստացել մագիստրոսի կոչումը Կենտրոնական եվրոպական համալսարանից ազգային խնդիրների ուսումնասիրության ոլորտում: Մինչև մագիստրոսի աստիճան ստանալը` նա մի քանի տարի աշխատել է Վրաստանի Հանրապետությունում, ուսանել է Ռուսաստանում: Նրա հետաքրքրությունների հիմնական շրջանակը ներառում են բազմալեզվության և ինքնության խնդիրները Կովկասում, ինչպես նաև ժողովրդական լեզվաբանության կիրառման հեռանկարը կոնֆլիկտի ուսումնասիրության և կարգավորման հարցում: Քենդրան նպատակ ունի սկսել դոկտորական ծրագիր սոցիալ-մշակութային անթրոպոլոգիայի ոլորտում: