Ֆրանչեսկո Տրուպիա

Ֆրանչեսկո Տրուպիա

Միջազգային դրամաշնորհառու

2016

Ֆրանչեսկո Տրուպիան ստացել է քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների բակալավրի աստիճան Կատանիայի համալսարանի կողմից: Ներկայումս մագիստրանտ է Սոֆիայի համալսարանի փիլիսոփայության բաժնում՝ միջմշակութային հարաբերությունների ուղղվածությամբ: Ֆրանչեսկոն նաև առընթեր հետազոտող է OPI-Bloglobal-ում և Արևելյան Եվրոպայի հարցերով վերլուծող՝ Alpha Institute-ում:

ակալավրիատի տարիներին աշխատել է Ագրիջենտոյի դատարանում` ուսումնասիրելով Արաբական գարնանը հաջորդած միգրացիայի միտումները: Երեք տարի սովորել և աշխատել է մարդու իրավունքների և փոքրամասնությունների խնդիրների ոլորտում՝ գործելով որպես կամավոր Բուլղարիայի հասարակական կազմակերպություններում: Աշխատել է որպես փորձնակ իտալական «Եվրասիա» ամսագրում:

րոնչեսկոյի հետազոտությունը ՀՌԿԿ-Հայաստանում կենտրոնացված է Կովկասում հայ էթնիկ փոքրամասնությունների խնդիրների վրա: Նա հետաքրքրված է քաղաքագիտության, անտրոպոլոգիայի և պատմության միջառարկայական հետազոտություններով:

ացի մայրենի իտալերենից, տիրապետում է նաև անգլերենի, ինչպես նաև ունի հիմքային գիտելիքներ ֆրասերենից, արաբերենից և բուլղարերենից: