Աշոտ Խաչատրյան

Աշոտ Խաչատրյան

Միջոցառումների կազմակերպման և դրամաշնորհների ղեկավար