Անտառային նախագիծ Հայաստանում

Անտառային նախագիծ Հայաստանում

Ամսաթիվ՝ 01-01-2017 - 01-06-2017
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Էներգիա Շրջակա միջավայր Աղքատություն
Անտառային նախագիծ Հայաստանում

Ծրագրի նկարագիրը

Հետազոտության նպատակն է Հայաստանում խորացնել աղքատության, անտառից կախվածության և գյուղական էներգիայի օգտագործման միջև փոխկապակցվածության գիտակցումը, նպաստելու համար ավելի տեղեկացված և արդյունավետ հանրային քաղաքականության իրագործմանը և երկրում անտառների և էներգետիկայի զարգացմանն ուղված ներդրումներին:

Մեթոդաբանությունը

Հետազոտությունը ենթադրում է անտառների կայուն կառավարման շուրջ (գյուղական տնային տնտեսություններին վերաբերող) համակարգված, քանակական և պարբերաբար կրկնվող տեղեկատվության ստեղծում/հավաքագրում՝ ուղղորդելու համար «Հայանտառի», ինչպես նաև ՀՀ կառավարությունը ներկայացնող այլ շահառուների քաղաքականությունն ու գործունեությունը:

Արդյունքները

  • Ուղեցույցի փաստաթղթեր և հաղորդակցության նյութեր
  • Վերջնական զեկույց