Անցումը կայուն շուկայական տնտեսության և տնտեսական կայունության ապահովումը

Անցումը կայուն շուկայական տնտեսության և տնտեսական կայունության ապահովումը

Ամսաթիվ՝ 01-10-2016 - 01-12-2016
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Տնտեսություն Գործարարություն
Անցումը կայուն շուկայական տնտեսության և տնտեսական կայունության ապահովումը

Ծրագրի նկարագրություն

ՀՌԿԿ-Հայաստանը, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ, իրականացնում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) համապետական հարցում՝ «Աջակցություն հյուրընկալող երկրին՝ կայուն շուկայական տնտեսության անցմանը և տնտեսական կայունության ապահովմանը» ծրագրի շրջանակում: Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն կտան բացահայտելու Հայաստանում գործող ՓՄՁ-ների կարիքները և գնահատելու դրանց ներկայիս վիճակը:

Մեթոդաբանություն

500 դեմ առ դեմ հարցազրույցներ փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ ամբողջ Հայաստանում:

Արդյունքներ

Տվյալների շտեմարան