Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Ամսաթիվ՝ 01-05-2013 - 01-12-2013
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Գենդեր Աշխատանք և զբաղվածություն Գործարարություն
Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Ծրագրի նկարագիրը

Անդրադարձ է կատարվելու երեք թեմատիկ ոլորտների.
1. Աշխատաշուկայի և ձեռնարկատիրական հնարավորությունների համար առկա խոչընդոտներին,
2. Հմտությունների անհամապատասխանությանը,

3. Աշխատաշուկայի և սոցիալական աջակցության քաղաքականության ազդեցությանը

Հետազոտության կառուցվածքը

ՀՌԿԿ-ը իրականացնում է հատուկ չափանիշներով կազմված 10 ֆոկուս-խումբ քննարկում և 30 խորացված հարցազրույց քաղաքական գործիչների և փորձագետների հետ:

Արդյունքը (դեռևս հանրային չէ)

Ավարտական զեկույց