Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ 2020

Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ 2020

Ամսաթիվ՝ 01-01-2021 - 01-03-2021
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` Համաշխարհային բանկ
Ներգործության ոլորտ՝ Տնտեսություն
Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ 2020

Հետազոտության նպատակը

Հայաստանում հարկային վարչարարության մասին գործարար համայնքի կարծիքը պարզելու նպատակով Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը, գործակցելով Համաշխարհային բանկի հետ, իրականացնում է «Հարկային վարչարարության և հարկային ընկալումների» մասին հարցում:

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) պատվերով իրականացնում է «Հարկային վարչարարություն և հարկային ընկալումներ» հետազոտությունը՝ նպատակ ունենալով գնահատել բիզնեսի վերաբերմունքը հարկային վարչարարության նկատմամբ: Հետազոտության շրջանակներում գործարարներից հավաքագրված տվյալների ամփոփ վերլուծության արդյունքներըը ներկայացվելու են ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեին՝  նպաստելով Հայաստանում հարկային վարչարարության բարելավմանը: Այս հետազոտութունը հաջորդում է 2013, 2016, 2018 և 2020 թվականներին իրականացված համանման հետազոտությունների շարքին:

Հարցումը նախատեսված էր իրականացնել դեմ-առ-դեմ հանդիպումների միջոցով, սակայն, ելնելով կորոնավիրուսի համավարակի տարածման վտանգներից, այն տեղափոխվել է առցանց հարթակ:

Մեթոդաբանություն

Բիզնես համայնքի հավաքական կարծիքը հասկանալու նպատակով ներկայացուցչական ընտրանք ձևավորելու համար իրականացվել է 600 կազմակերպության և անհատ ձեռներեցի պատահական քլասթերային ընտրանք՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ՊԵԿ-ում գրանցված հարկատուների ցանկի կառուցվածքը: ՊԵԿ-ի և ՀՌԿԿ-Հայաստանի միջև կնքվել է Տեղեկատվության չբացահայտման համաձայնագիր, որի հիմնական պահանջը ՊԵԿ-ի տրամադրած էլեկտրոնային հասցեները բացառապես այս հետազոտության նպատակներով օգտագործելն է:

Տվյալադարան

Տվյալադարան

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն