Մեդիա ոլորտի սպառման ուսումնասիրություն 2017

Մեդիա ոլորտի սպառման ուսումնասիրություն 2017

Ամսաթիվ՝ 01-11-2017 - 01-02-2018
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Վայր՝ Մեդիա
Մեդիա ոլորտի սպառման ուսումնասիրություն 2017

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս մեդիա սպառման առանձնահատկությունները, որոնք են հայաստանյան հասարակության հասանելի լրատվամիջոցները՝ զանգվածային, սոցիալական, նոր մեդիա: Ընդհանուր առմամբ, հետազոտության նպատակն է բացահայտել մեդիա ոլորտի սպառման նախապատվությունները և լրատվամիջոցների օգտագործման մակարդակները հանրության շրջանում:

Մեթոդաբանությունը

Հետազոտությունն իրականացվում է բացատրական փուլային խառը մեթոդներով: Այն ենթադրում է.

  1. նախկինում արված նմանատիպ հետազոտությունների արդյունքների ուսումնասիրում,
  2. քանակական հարցաթերթային հետազոտություն,
  3. որակական հետազոտություն – խորացված հարցազրույցներ թիրախային խմբերի
  4. ներկայացուցիչների հետ, լրատվամիջոցների որակական ասպեկտների վերլուծություն,
  5. վերլուծություն, թե ինչպես են որակական տվյալները բացատրում քանակական արդյունքները:

Արդյունքները

  • Նախնական զեկույց
  • Դաշտային աշխատանքների զեկույց
  • Զեկույցի նախագիծ
  • Վերջնական զեկույց
  • Որակական և քանակական հետազոտական գործիքակազմ