Միգրացիայի և զարգացման փոխկապակցվածությունը

Միգրացիայի և զարգացման փոխկապակցվածությունը

Ամսաթիվ՝ 01-12-2014 - 01-12-2015
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Վայր՝ Միգրացիա Հանրային քաղաքականություն
Միգրացիայի և զարգացման փոխկապակցվածությունը

Ծրագրի նկարագրությունը

 
Այս համապետական ուսումնասիրությունը 10 երկրներում նախատեսված համեմատական նախագծի մաս է, որի նպատակն է քննել միգրացիայի հետ կապված երկրի զարգացման հնարավորությունները և միգրացիոն քաղաքականության դերն այդ հնարավորությունների խթանման գործում։
  

Հետազոտության կառուցվածքը

 
  • Տեսական հետազոտություն
  • համապետական ներկայացուցչական հետազոտություն՝ արտագաղթի դեպք ունեցող (1000) և նման դեպք չունեցող տնային տնտեսությունների շրջանում  (1000)
  • համայնքների հետազոտություն
  • 40-50 խորացված հարցազրույցներ միգրացիային առնչվող քաղաքականության փորձագետների և պաշտոնյաների հետ

 

Արդյունքներ

Վերլուծական զեկույց (անգլ.)