Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Ամսաթիվ՝ 01-09-2011 - 01-01-2012
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Funder: NDI
Վայր՝ Քաղաքականություն Ընտրություններ
Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Ծրագրի նպատակը

Համազգային նախընտրական հետազոտությունը Հայաստանում հուսալի տեղեկատվություն է տրամադրում քաղաքական կուսակցություններին և այլ շահառուներին ժողովրդավարության և ընտրությունների հանրային ընկալման, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներից սպասումների վերաբերյալ: Ստացված տվյալները թույլ են տալիս բացահայտել քաղաքական զարգացումների, միտումների և ակնկալիքների վերաբերյալ առկա մտահոգությունները:

Հետազոտության կառուցվածքը

Ընտրանքային սոցիոլոգիական հարցում 1500 չափահասների շրջանում` Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում:

Արդյունքներ