Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում

Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում

Ամսաթիվ՝ 01-02-2017 - 01-05-2017
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Սնունդ Սոցիալական պաշտպանություն
Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում

Ծրագրի նկարագրությունը

Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում (Հայաստանում) ծրագիրը ֆինանսավորվում է Պարենի Համաշխարհային համաշխարհային Կազմակերպության կազմակերպության Կահիրեի տարածաշրջանային բյուրոյի և իրականացվում է Մաաստրիխտի համալսարանի Կառավարման բարձրագույն դպրոցի կողմից: ՀՌԿԿ-Հայաստանը, գործակցելով վերջինիս հետ, ստանձնել է Հայաստանի ազգային զեկույցի պատրաստման պատասխանատվությունը:

Հետազոտությունն ուղղված է Հայաստանում սոցիալական պաշտպանության և սննդի անվտանգության համակարգերի ուսումնասիրությանը՝ հետազոտության առանցքում դիտարկելով սննդի անվտանգության և սնուցման խնդիրները: Հետազոտության նպատակն է աջակցել սոցիալական պաշտպանության ՊՀԿ տարածաշրջանային ռազմավարության ստեղծմանը և սոցիալական պաշտպանության մեխանիզմներն ավելի հասցեական դարձնելուն: Ծրագրի խնդիրն է սննդի անվտանգության, սնուցման, ապրուստի միջոցների և ոչ ֆորմալ սոցիալական համակարգերի տեսանկյունից ուսումնասիրել սոցիալական պաշտպանության համակարգերը, ինչպես նաև մատնանշել դրանց կարևորությունը փախստականների, տեղահանված անձանց և դրանց ընդունող համայնքների համար սովի կրճատման և պարենի անապահովության տեսանկյունից:

Մեթոդաբանությունը

Տվյալների երկրորդային հետազոտություն, որը կուղեկցվի հիմնական շահակիցների հետ շուրջ 10 հարցազրույցներով:

Արդյունքներ

  • Թեմատիկ վերլուծական զեկույց
  • Թեմատիկ զեկույցի համառոտագիր