ՔՀԿ-ների ներգրավվածության մոդալությունը Հայաստանում ԿԶՆ-ների իրականացման մեջ

ՔՀԿ-ների ներգրավվածության մոդալությունը Հայաստանում ԿԶՆ-ների իրականացման մեջ

Ամսաթիվ՝ 01-03-2018
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Քաղաքացիական մասնակցություն Գենդեր Աղքատություն
ՔՀԿ-ների ներգրավվածության մոդալությունը Հայաստանում ԿԶՆ-ների իրականացման մեջ

Ծրագրի նկարագիրը

Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է գնահատել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) մասնակցության մակարդակն ու արդյունավետությունը ՀՀ կառավարության կողմից «Օրակարգ 2030»-ի իրականացման մեջ, մասնավորապես՝ 2018 թ. Բարձրաստիճան քաղաքական ֆորումի ուղղությամբ, որում Հայաստանը կամավոր կերպով մասնակցելու է գնահատմանը:

Մեթոդաբանությունը

Հետազոտությունը կազմված է հետևյալ քայլերից՝

  • գրականության ուսումնասիրություն՝ նախորդ 2 տարում ԿԶՆ-ների (1-ին և 5-րդ նպատակների շեշտադրմամբ) իրականացման մեջ  ՔՀԿ-ների ներգրավվածության մոդալությունը պարզելու համար
  • ֆոկուս խմբային քննարկումներ ՔՀԿ այն ներկայացուցիչների և պետական պաշտոնյաների հետ, ովքեր ներգրավված են միջգերատեսչական կոմիտեի երկու՝ սոցիալական և ժողովրդավարական ենթախմբերի աշխատանքներում
  • խորին հարցազրույցներ առանցքային տեղեկատուների՝ փորձագետների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ

Արդյունքները

  • Հարցաթերթեր՝ անգլերենով և հայերենով
  • Տվյալների բազան՝ SPSS ֆորմատով