Օտար լեզուների իմացության ուսումնասիրություն Հայաստանում

Օտար լեզուների իմացության ուսումնասիրություն Հայաստանում

Կարգավիճակ՝ Ընթացիկ
Վայր՝ Լեզու
Օտար լեզուների իմացության ուսումնասիրություն Հայաստանում

Ծրագրի նկարագիրը. 

Սույն ծրագրի նպատակն է հետազոտություն կատարել Հայաստանում մեկ կամ ավել օտար լեզուներով խոսող մարդկանց թվաքանակի և նրանց՝ այդ լեզուների իմացության մակարդակի վերաբերյալ: Օտար լեզուների ցանկը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալ լեզուներով. անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, արաբերեն, պարսկերեն, եբրայերեն, ճապոներեն, հունարեն:

Մեթոդաբանությունը.

Ուսումնասիրությունն ունի հետևյալ հիմնական բաղադրիչները՝
  • առկա հետազոտական տվյալների ուսումնասիրություն՝ ներառյալ տվյալների երկրորդային վերլուծությունը,
  • առցանց հետազոտություն՝ սոցիալական ցանցերի միջոցով,
  • հարցազրույց փորձագետների հետ,
  • կլոր սեղան քննարկում:

Արդյունքները. (դեռեվս հանրային չեն)

  • Հետազոտական գործիքակազմ
  • Վերլուծական զեկույց