Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով ՌԴ-ից, Ուկրաինայից և Բելառուսից ՀՀ մարդկանց ներհոսքի վերաբերյալ հետազոտություն

Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով ՌԴ-ից, Ուկրաինայից և Բելառուսից ՀՀ մարդկանց ներհոսքի վերաբերյալ հետազոտություն

Ամսաթիվ՝ 01-06-2022 - 31-08-2022
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` German Economic Team
Ներգործության ոլորտ՝ Միգրացիա Տնտեսություն

Ծրագրի նպատակն է հասկանալ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից և Բելառուսից Հայաստան տեղափոխված միգրանտների կարիքները։

Խնդիրները

  • Որո՞նք են միգրանտների հիմնական ժողովրդագրական բնութագրերը։
  • Ի՞նչ տնտեսական վիճակում են միգրանտաները։
  • Զբաղվածության ի՞նչ կարգավիճակում են միգրանտները։
  • Միգրանտների բնակության կարգավիճակը, մոտիվացիան և պլանները։

Վերլուծության միավորը՝ միգրանտ

Հանրօգուտության տիպը՝ քաղաքականության բարելավում

Նախագիծ՝ խաչաձև վերլուծություն

Մեթոդաբանություն՝ կարծիքի ուսումնասիրություն

Մեթոդներ՝ դեմ առ դեմ հարցազրույցներ

Տվյալների հավաքագրման գործիքներ՝ ստանդարտացված քանակական հարցազրույցի հարցաթերթ ռուսերենով