Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

Միգրացիա և հմտություններ

Միգրացիա և հմտություններ

Ծրագրի նկարագիրը Միգրացիայի հետազոտությունը նպատակ ունի քանակական տվյալներ տրամադրել աշխատանքային միգրացիայի վերաբերյալ՝ վերլուծություն և հետագայում այլ երկրներում ստացված...

Մարտ 31, 2019
Աշխատանքային միգրացիան և սեռավարակների/ՄԻԱՎ ռիսկերը Հայաստանում

Աշխատանքային միգրացիան և սեռավարակների/ՄԻԱՎ ռիսկերը Հայաստանում

Ծրագրի նկարագիրը Ուսումնասիրությունը կգնահատի աշխատանքային միգրանտների շրջանում ներկայումս ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների ծավալն ու որակը, կուսումնասիրի աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով...

Մարտ 31, 2019
Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Ծրագրի նկարագիրը Անդրադարձ է կատարվելու երեք թեմատիկ ոլորտների. 1. Աշխատաշուկայի և ձեռնարկատիրական հնարավորությունների համար առկա խոչընդոտներին, 2. Հմտությունների անհամապատասխանությանը, 3....

Մարտ 31, 2019
Հմտություններ՝ զբաղվածության ու արտադրողականության համար (ՀԶԱՀ).  հմտությունների չափման ուսումնասիրություն

Հմտություններ՝ զբաղվածության ու արտադրողականության համար (ՀԶԱՀ). հմտությունների չափման ուսումնասիրություն

Ծրագրի նկարագիրը ՀԶԱՀ հմտությունների չափման հետազոտությունը ուսումնասիրում է չափահաս բնակչության հմտությունները, դրանց կապը աշխատանքային հնարավորությունների ու աշխատանքի արդյունավետության հետ,...

Մարտ 31, 2019
Հարկադիր աշխատանք և աշխատանքային թրաֆիքինգ

Հարկադիր աշխատանք և աշխատանքային թրաֆիքինգ

Ծրագրի նպատակը և մեթոդաբանությունը Ծրագրի նպատակն է նշել և գնահատել հարկադիր աշխատանքի հետ առնչվող խնդիրները, մասնավորապես տեղաբնակ և...

Մարտ 31, 2019
Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ծրագրի նպատակը Հետազոտության նպատակն է Հայաստանում մասնավոր հատվածի զարգացմանն ու մրցունակությանը նպաստող նոր մասնագիտական որակավորումների պահանջարկի բացահայտումը և...

Մարտ 31, 2019