Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Նպատակ Սույն հետազոտությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության համար չորս գերակա ոլորտների (առողջապահություն, էներգետիկա, ղարաբաղյան հակամարտություն և կրթություն) վերաբերյալ...

Մարտ 12, 2021
Հայաստանում COVID-19-ի ազդեցության մոնիտորինգ և գնահատում. 2021 թ.

Հայաստանում COVID-19-ի ազդեցության մոնիտորինգ և գնահատում. 2021 թ.

Նպատակը Հետազոտության նպատակն է իրականացնել ներկայացուցչական CATI հարցում Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում՝ ավելի լավ հասկանալու COVID-19 համաճարակի ազդեցությունը և...

Փետրվար 1, 2023
ՍԻՎԻԼՆԵԹ-ի թեմատիկ հարցումներ

ՍԻՎԻԼՆԵԹ-ի թեմատիկ հարցումներ

Նպատակը Բացահայտել հանրային կարծիքը՝ (i) կրթության, (ii) առողջապահության, (iii) էներգետիկայի ոլորտի, (iv) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ՝ ելակետային և...

Փետրվար 1, 2023
Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում

Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում

Նպատակ Հետազոտության նպատակն է վեր հանել հոգեկան առողջության խնդիրները, որոնք պայմանավորված են Covid-19-ի հետևանքներով՝ ի նպաստ դեռահասների և...

Մարտ 12, 2021
COVID-19 առցանց հարցում

COVID-19 առցանց հարցում

Կորոնավիրուսի վերաբերյալ իրազեկվածության և դրա ազդեցության գնահատում   Նպատակ Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամը, ցանկանալով աջակցել նոր տիպի...

Մարտ 29, 2020
Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Ծրագրի մասին ՀՌԿԿ–Հայաստանը իրականացրել է ներկայացուցչական հարցում հայաստանցիների շրջանում պարզելու վերջիններիս տեղեկացվածությունը, վերաբերմունքը և ընկալումը նոր տիպի կորոնավիրուսի...

Օգոստոս 21, 2020
Աշխատանքային միգրացիան և սեռավարակների/ՄԻԱՎ ռիսկերը Հայաստանում

Աշխատանքային միգրացիան և սեռավարակների/ՄԻԱՎ ռիսկերը Հայաստանում

Ծրագրի նկարագիրը Ուսումնասիրությունը կգնահատի աշխատանքային միգրանտների շրջանում ներկայումս ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների ծավալն ու որակը, կուսումնասիրի աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով...

Մարտ 31, 2019