Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Ծրագրի նկարագիրը Անդրադարձ է կատարվելու երեք թեմատիկ ոլորտների. 1. Աշխատաշուկայի և ձեռնարկատիրական հնարավորությունների համար առկա խոչընդոտներին, 2. Հմտությունների անհամապատասխանությանը, 3....

Մարտ 31, 2019
Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ծրագրի նպատակը Հետազոտության նպատակն է Հայաստանում մասնավոր հատվածի զարգացմանն ու մրցունակությանը նպաստող նոր մասնագիտական որակավորումների պահանջարկի բացահայտումը և...

Մարտ 31, 2019
Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն

Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն

Ծրագրի նկարագրությունը Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտության նպատակն է բացահայտել հարկային քաղաքականության և հարկային վարչարարության նկատմամբ գործարար համայնքի և...

Մարտ 31, 2019
Անցումը կայուն շուկայական տնտեսության և տնտեսական կայունության ապահովումը

Անցումը կայուն շուկայական տնտեսության և տնտեսական կայունության ապահովումը

Ծրագրի նկարագրություն ՀՌԿԿ-Հայաստանը, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ, իրականացնում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) համապետական հարցում՝ «Աջակցություն հյուրընկալող...

Մարտ 31, 2019
Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում

Հայաստանում սիրիահայերի կարիքների գնահատում և տվյալադարանի ստեղծում

«Սիրիացի փախստականների տնտեսական ինտեգրում Հայաստանում (ՍՓՏԻՀ)» ծրագիրն իրականացվում է «Հարավային Կովկասի մասնավոր հատվածի զարգացում» ծրագրի (ՀԿ ՄՀԶ) և...

Մարտ 31, 2019
Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեության ծագման և զարգացման ուսումնասիրություն

Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեության ծագման և զարգացման ուսումնասիրություն

Ծրագրի նպատակը Ծրագրի նպատակն է պարզել՝ արդյոք ձեռնարկատիրության ոլորտի կարգավորումները Հայաստանում խթանում են նոր ձեռնարկությունների ստեղծմանը և նպաստում...

Մարտ 31, 2019