Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում

Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում

Ծրագրի նկարագրությունը Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում (Հայաստանում) ծրագիրը ֆինանսավորվում է Պարենի Համաշխարհային...

Մարտ 31, 2019
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնառության մեջ դպրոցական սննդի ունեցած ազդեցությունը

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնառության մեջ դպրոցական սննդի ունեցած ազդեցությունը

Ծրագրի նկարագիրը. Ծրագրի նպատակն է գնահատել ՊՀԾ-ի՝ դպրոցներում սննդհատկացման ծրագրի ունեցած ազդեցությունը և հանդես գալ այդ ծրագրի քաղաքականության,...

Մարտ 31, 2019
«Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի արդյունքի գնահատում

«Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի արդյունքի գնահատում

Ծրագրի նկարագիրը Մոնիթորինգի հիմնական նպատակը «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի արդյունքների գնահատումն է: ՀՌԿԿ-Հայաստանն իրականացնում է արդյունքների մոնիթորինգ` նպատակ ունենալով...

Մարտ 31, 2019