Նորություններ

Մեր վերջին թարմացումները

Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը

Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը

Ծրագրի նպատակը Հանրային մասնակացություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որի նպատակն է բարձրացնել հանրային ներգրավվածությունը ապակենտրոնացման...

Մարտ 31, 2019
Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիր (ՀԿ Դեպո)

Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագիր (ՀԿ Դեպո)

Ծրագրի նպատակը ԱՄՆ ՄԶԳ-ի զարգացման դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում ՀԿ Դեպո-ն նպատակ ունի հզորացնել հասարակական կազմակերպությունների կարողությունները Հայաստանում:  «ՀԿ Դեպո -...

Մարտ 31, 2019
Սոցիալական համերաշխության հետազոտություն

Սոցիալական համերաշխության հետազոտություն

Ծրագրի նպատակը Ծրագրի նպատակն է աջակցել «հասարակության սոցիալական կառուցվածքի և վստահության բարելավմանը Հայաստանում՝ առաջին անգամ անցկացված սոցիալական համերաշխության...

Մարտ 31, 2019
Հմտություններ՝ զբաղվածության ու արտադրողականության համար (ՀԶԱՀ).  հմտությունների չափման ուսումնասիրություն

Հմտություններ՝ զբաղվածության ու արտադրողականության համար (ՀԶԱՀ). հմտությունների չափման ուսումնասիրություն

Ծրագրի նկարագիրը ՀԶԱՀ հմտությունների չափման հետազոտությունը ուսումնասիրում է չափահաս բնակչության հմտությունները, դրանց կապը աշխատանքային հնարավորությունների ու աշխատանքի արդյունավետության հետ,...

Մարտ 31, 2019
Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար (ՄՔՏՄ)

Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար (ՄՔՏՄ)

Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար (ՄՔՏՄ) ծրագիրը հնգամյա գործըթաց է, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից:...

Մարտ 31, 2019
Քաղաքացիական մասնակցությունը Կովկասում

Քաղաքացիական մասնակցությունը Կովկասում

Ծրագրի նպատակը «Քաղաքացիական հասարակությունը և քաղաքացիական մասնակցությունը Կովկասում» համապետական ներկայացուցչական հարցման նպատակն է հասկանալ  քաղացիական մասնակցության   աստիճանը և  ձևաչափերը  Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում: Այս նախագիծը իրականացվում...

Մարտ 31, 2019
Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման

Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման

Ծրագրի նկարագրություն «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնի (ԹԻՀԿ)` «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» կարճ անվամբ ծրագրի նպատակն է ակտիվացնել...

Մարտ 31, 2019
ՔՀԿ-ների ներգրավվածության մոդալությունը Հայաստանում ԿԶՆ-ների իրականացման մեջ

ՔՀԿ-ների ներգրավվածության մոդալությունը Հայաստանում ԿԶՆ-ների իրականացման մեջ

Ծրագրի նկարագիրը   Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է գնահատել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) մասնակցության մակարդակն ու արդյունավետությունը ՀՀ կառավարության կողմից «Օրակարգ 2030»-ի...

Մարտ 31, 2019