Բլոգ

Մեր վերջին թարմացումները

Ֆինանսական գրագիտություն միգրանտների համար․ քարտեզագրում և կարիքների գնահատում

Ֆինանսական գրագիտություն միգրանտների համար․ քարտեզագրում և կարիքների գնահատում

Ծրագրի մասին «Ֆինանսական գրագիտություն միգրանտների համար. քարտեզագրում և կարիքների գնահատում» հետազոտության իրականացման համար ձևավորվել է Համակարգման խորհուրդ՝ ՀՀ կենտրոնական...

Մարտ 12, 2021
Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Նպատակ Սույն հետազոտությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության համար չորս գերակա ոլորտների (առողջապահություն, էներգետիկա, ղարաբաղյան հակամարտություն և կրթություն) վերաբերյալ...

Մարտ 12, 2021
Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում

Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում

Նպատակ Հետազոտության նպատակն է վեր հանել հոգեկան առողջության խնդիրները, որոնք պայմանավորված են Covid-19-ի հետևանքներով՝ ի նպաստ դեռահասների և...

Մարտ 12, 2021
COVID19 առցանց հարցում

COVID19 առցանց հարցում

Կորոնավիրուսի վերաբերյալ իրազեկվածության և դրա ազդեցության գնահատում   Նպատակ Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամը, ցանկանալով աջակցել նոր տիպի...

Մարտ 29, 2020
Հայաստանի տնային տնտեսությունների շրջանում կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն

Հայաստանի տնային տնտեսությունների շրջանում կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն

Ծրագրի նկարագիրը․ Հետազոտությունը նպատակ է հետապնդել պարզելու` հայաստանցիների ընկալումները Հայաստանի ընդհանուր վիճակի, կոռուպցիայի և դրա դրսևորումների վերաբերյալ, կոռուպցիոն...

Փետրվար 20, 2020
Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը

Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը

Ծրագրի նպատակը Հանրային մասնակացություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ) ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որի նպատակն է բարձրացնել հանրային ներգրավվածությունը ապակենտրոնացման...

Մարտ 31, 2019
Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում

Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում

Ծրագրի նկարագրությունը Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի և սննդի անվտանգության փոխկապակցվածությունը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում (Հայաստանում) ծրագիրը ֆինանսավորվում է Պարենի Համաշխարհային...

Մարտ 31, 2019
Համաշխարհային արժեքների հետազոտություն Հայաստանում

Համաշխարհային արժեքների հետազոտություն Հայաստանում

Նախագծի նկարագիրը ՀՌԿԿ-Հայաստանը համաշխարհային արժեքների հետազոտության (ՀԱՀ) շրջանակներում 2011թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբերին իրականացրել է տվյալների հավաքագրում: Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն են...

Մարտ 31, 2019
Միգրացիա և հմտություններ

Միգրացիա և հմտություններ

Ծրագրի նկարագիրը Միգրացիայի հետազոտությունը նպատակ ունի քանակական տվյալներ տրամադրել աշխատանքային միգրացիայի վերաբերյալ՝ վերլուծություն և հետագայում այլ երկրներում ստացված...

Մարտ 31, 2019
Կոռուպցիայի հետազոտություններ 2008-2010թթ.

Կոռուպցիայի հետազոտություններ 2008-2010թթ.

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի (ՀԳՄԾ) շրջանակներում, 2008-2010թթ. ընթացքում Հայաստանում անցկացրել է...

Մարտ 31, 2019
Սոցիալական համերաշխության հետազոտություն

Սոցիալական համերաշխության հետազոտություն

Ծրագրի նպատակը Ծրագրի նպատակն է աջակցել «հասարակության սոցիալական կառուցվածքի և վստահության բարելավմանը Հայաստանում՝ առաջին անգամ անցկացված սոցիալական համերաշխության...

Մարտ 31, 2019
Սոցիալական պաշտպանությունը և սոցիալական ներգրավվածությունը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում

Սոցիալական պաշտպանությունը և սոցիալական ներգրավվածությունը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում

2008թ-ից Եվրոպայի խորհուրդը աշխատում է Արևելյան գործընկերության երկրների` Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ, ընդհանուր ԵՄ...

Մարտ 31, 2019