Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

Սոցիալական պաշտպանությունը և սոցիալական ներգրավվածությունը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում

Սոցիալական պաշտպանությունը և սոցիալական ներգրավվածությունը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում

2008թ-ից Եվրոպայի խորհուրդը աշխատում է Արևելյան գործընկերության երկրների` Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ, ընդհանուր ԵՄ...

Մարտ 31, 2019
Կանանց տնտեսական պասիվության և ոչ ֆորմալ տնտեսության մեջ ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները

Կանանց տնտեսական պասիվության և ոչ ֆորմալ տնտեսության մեջ ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները

Ծրագրի նկարագիրը Հետազոտության նպատակն է բացահայտել կանանց և տղամարդկանց զբաղվածության հիմնական տարբերությունները, կանանց զբաղվածության ոլորտները և դրանց նշանակությունը...

Մարտ 31, 2019
Աջակցության ամրապնդում մարդկային ներուժի զարգացման քաղաքականությանը

Աջակցության ամրապնդում մարդկային ներուժի զարգացման քաղաքականությանը

Ծրագրի նկարագիրը Նպատակն է խորհրդատվության, համապատասխան փորձառությամբ նմանատիպ կառույցներ ունեցող այլ երկրների հետ համագործակցության միջոցով ամրապնդել կրթական հիմնադրամի...

Մարտ 31, 2019
Աշխատանքային միգրացիան և սեռավարակների/ՄԻԱՎ ռիսկերը Հայաստանում

Աշխատանքային միգրացիան և սեռավարակների/ՄԻԱՎ ռիսկերը Հայաստանում

Ծրագրի նկարագիրը Ուսումնասիրությունը կգնահատի աշխատանքային միգրանտների շրջանում ներկայումս ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների ծավալն ու որակը, կուսումնասիրի աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով...

Մարտ 31, 2019
Լրատվական այլընտրանքային ռեսուրսներ 2011 և 2013

Լրատվական այլընտրանքային ռեսուրսներ 2011 և 2013

Ծրագրի նպատակը Ավանդական և այլընտրանքային լրատվամիջոցների կողմից նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով Հայաստանում բազմակողմանի և անկանխակալ տեղեկատվության մատչելիությունը մեծացնելու...

Մարտ 31, 2019
Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Կանայք Հայաստանի աշխատաշուկայում

Ծրագրի նկարագիրը Անդրադարձ է կատարվելու երեք թեմատիկ ոլորտների. 1. Աշխատաշուկայի և ձեռնարկատիրական հնարավորությունների համար առկա խոչընդոտներին, 2. Հմտությունների անհամապատասխանությանը, 3....

Մարտ 31, 2019
Հմտություններ՝ զբաղվածության ու արտադրողականության համար (ՀԶԱՀ).  հմտությունների չափման ուսումնասիրություն

Հմտություններ՝ զբաղվածության ու արտադրողականության համար (ՀԶԱՀ). հմտությունների չափման ուսումնասիրություն

Ծրագրի նկարագիրը ՀԶԱՀ հմտությունների չափման հետազոտությունը ուսումնասիրում է չափահաս բնակչության հմտությունները, դրանց կապը աշխատանքային հնարավորությունների ու աշխատանքի արդյունավետության հետ,...

Մարտ 31, 2019
Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Ծրագրի նպատակը Համազգային նախընտրական հետազոտությունը Հայաստանում հուսալի տեղեկատվություն է տրամադրում քաղաքական կուսակցություններին և այլ շահառուներին ժողովրդավարության և ընտրությունների...

Մարտ 31, 2019
Չծնված կանայք հարավային Կովկասում

Չծնված կանայք հարավային Կովկասում

Ծրագրի նպատակը   ՀՌԿԿ-Հայաստանը Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) օժանդակությամբ սկսել է Չծնված կանայք հարավային կովկասում ծրագիրը՝ ուսումնասիրելու որդի ունենալու նախընտրությունները...

Մարտ 31, 2019
Հարկադիր աշխատանք և աշխատանքային թրաֆիքինգ

Հարկադիր աշխատանք և աշխատանքային թրաֆիքինգ

Ծրագրի նպատակը և մեթոդաբանությունը Ծրագրի նպատակն է նշել և գնահատել հարկադիր աշխատանքի հետ առնչվող խնդիրները, մասնավորապես տեղաբնակ և...

Մարտ 31, 2019
Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց

Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց

«Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագիրը իրականացվում է Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվման շրջանակներում, Հայաստանի և Թուրկիայի ութ հասարակական կազմակերպություններիղ բաղկացաց կոնսորցիումի կողմից: Հետազոտության նպատակը Հետազոտության...

Մարտ 31, 2019
Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ապագային միտված մասնագիտական որակավորումների զարգացման պայմանները Հայաստանում

Ծրագրի նպատակը Հետազոտության նպատակն է Հայաստանում մասնավոր հատվածի զարգացմանն ու մրցունակությանը նպաստող նոր մասնագիտական որակավորումների պահանջարկի բացահայտումը և...

Մարտ 31, 2019