Անահիտ Մկրտչյան
Անահիտ Մկրտչյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Կանանց վերապատրաստման և զբաղվածության խնդիրները Հայաստանում | Առաջարկություններ