Անահիտ Մկրտչյան
Անահիտ Մկրտչյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Միասին ստեղծենք ժողովրդավարական Հայաստան. սփյուռքահայերի ադապտացիան հայ հասարակության մեջ