Անահիտ Պետրոսյան
Անահիտ Պետրոսյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2009/2010թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Գյուղատնտեսության մեջ արդի փորձի և մեթոդների ներդրումը. շարժիչ ուժերը, խնդիրներին ու սահմանափակունմերը