Արմինե Մխիթարյան
Արմինե Մխիթարյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2006թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գենդերային ինդիկատորները