Գոհար Ղանթարջյան
Գոհար Ղանթարջյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Արտահանել, թե ոչ. հայկական ընկերությունների հաջողության ընտրությունը