Դիանա Տեր-Ստեփանյան
Դիանա Տեր-Ստեփանյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Քաղաքացիական կրթությունը Հայաստանի դպրոցների բարձր դասարաններում