Եվգենյա Պատուրյան
Եվգենյա Պատուրյան
Այլ դրամաշնորհառու

Կոռուպցիայի հետազոտության տվյալները վերլուծող դրամաշնորհառուներ

Կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության դերի ընկալումը