Էլմիրա Բախշինյան
Էլմիրա Բախշինյան
Այլ դրամաշնորհառու

Կոռուպցիայի հետազոտության տվյալները վերլուծող դրամաշնորհառուներ

Հանրային կարծիքի առաջնորդները դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում