Թամարա Սահակյան
Թամարա Սահակյան
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ (Smart MT)