Լիանա Հակոբյան
Լիանա Հակոբյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Ֆիզիկական ակտիվության տարածվածությունը և դրա խոչրնդոտները Երևանի չափահաս բնակչության շրջանում