Հայկ Զայիմցյան
Հայկ Զայիմցյան
Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Ավանդների ապահովագրությունը անցումային երկրներում. ձև, էություն և իրականացում