Հորթըն Բիիբի–Սենթըր
Հորթըն Բիիբի–Սենթըր
Խորհրդի անդամ

«Եվրասիա» հիմնադրամ